Translated Articles

A list of resources, translated to English by me, for the use and interest of my readers, and to support my medieval studies. These translations are available on my blog. This page serves as an index of my translations to make them easier to find.Original Source CitationTranslation Title, click to accessOriginal Article (if online)
Katasonova, E.Ju. "Zolotnoje shit'jo domongolskoj Rusi. X-XIII vv." Ubrus 4 (2005), pp. 21-45.

Goldwork Embroidery in Pre-Mongol Rus' of the 10th-13th centuries http://www.academia.edu/15826687/Золотное_шитье_домонгольской_Руси._Х-XIII_вв
Khrebina, T.V. "Dragotsennost' v tserkovnom shit'e." Isvestija Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gertsena. Vol 18, Issue 44, 2007, pp. 289-293.

Luxuriance in Ecclesiastical Embroidery https://cyberleninka.ru/article/v/dragotsennost-v-tserkovnom-shitie
Mikhajlov, K.A. "Rannie Obraztsy Drevnerusskogo Zolotnogo Shit'ja." Novgorod i Novgorodskaja Zemlja. Istorija i arkheologia: Materialy nauchoj konferensii. Issue 21. Novgorod, 2007.

Early Examples of Medieval Russian Goldwork Embroidery http://www.bibliotekar.ru/rusNovgorod/163.htm
Novitskaja, M.A. "Zolotnaja vyshivka Kievskoj Rusi." Byzantinoslavica, 1972(33), pp. 42-50.

Goldwork Embroidery of Kievan Rus' https://www.dropbox.com/s/0tkjm57wey9zwlu/Novitskaja%20Zolotnaja%20vyshivka.pdf?dl=0&m&fbclid=IwAR2JqKvPpYq08m2JBgA--CxzZ8rddYZNh1ABkJmxN69MAZREQtZnl1FZF4c
Otroschenko, V., Rassamakin, Ju. "Polovetskij khan ili?..." Znanie -- sila. 1986(7), pp. 30-32.

A Polovtsy Khan, or...? https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=p1GdZuj%2B1BO1kyl%2Fw%2FV0jp%2F1jBR7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vdWcwL3NhV3ZhSEl0eG4zL1RJV1FrVElIM00vU0RlZFpPRDdCMDloS2daMD0iLCJ0aXRsZSI6ItCX0L3QsNC90LjQtS3RgdC40LvQsCDihJY3IDE5ODYucGRmIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiNTczOTA0NDY4MTUzNjA4NzEwMCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1NDg2ODg0MDIzOTB9
Petrov, A. "Puchezhskaja plaschanitsa 1441 goda i novgorodskoe shit'jo vremeni arkhiepiskopa Evfimija II." Novgorod i Novgorodskaja Zemlja. Iskusstvo i Restavratsija. Issue 4. Velikij Novgorod, 2001, pp.226-240. The Puchezh Epitaphios of 1441 and Novgorodian Embroidery in the Time of Archbishop Euphimius II (currently being translated) https://www.academia.edu/4434080/Пучежская_плащаница_1441_года_и_новгородское_шитьё_времени_архиепископа_Евфимия_II_Puchezh_epitaphios_of_1441_and_Novgorodian_embroidery_in_the_time_of_Archbishop_Euphimius_II
Petrov, A.S. "Shityj obraz pod ikonoj: izobrzhenija na podvesnykh pelenakh." Tserkovnoe shit'jo v Drevnej Rusi. 2010, pp. 69-81. The Embroidered Likeness Under an Icon: Images on Suspended Podeai http://www.academia.edu/download/31852162/6._Shitie.pdf
Valkevich, Svetlana Ivanovna. "Genezis vyshivki 'Litsevoe shit'jo' v Drevnej Rusi." Nauchnij zhurnal KubGAU, 85(01), 2013, pp. 1-12.

The Genesis of Ecclesiastical Embroidery in Ancient Russia http://ej.kubagro.ru/2013/01/pdf/29.pdfAnd, some articles I'm considering translating:

Original Source Citation Original Article
--. Shvy v zolotom shit'e. http://www.hnh.ru/handycraft/2011-03-16-1

http://www.hnh.ru/handycraft/2011-03-16-1
Fekhner, M.V. "Drevnerusskoe zolotnoe shit'jo X-XIII v sobranii GIM." Trudy Gosudarstvennogo Istoricheskogo Muzeja, 1993(82)

https://vk.com/doc1939796_437022795?hash=fbeb375be1ae2c0ab5&dl=1659513285bf2af472
Fekhner, M.V. "Shjolkovye tkani v srednevekovoj vostochnoj evropy." Sovetskaja arkheologija. 1982(2), pp. 57-70.

http://archcostume.narod.ru/Fehner_Shelkovye_tkani_Srednev_Vost_Evropy.pdf
Grebennikova, D.A. "Preemstvennost' ikonopisnoj traditsii i litsevogo shit'ja XV-XVI vv." Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kul'tury, 2013 (1: 14), pp. 104-108.

https://cyberleninka.ru/article/n/preemstvennost-ikonopisnoy-traditsii-i-litsevogo-shitya-xv-xvi-vv
Jakunina, L.I. Russkoe shit'jo zhemchugom. Moscow, 1955.

http://ubrus.ru/files/ubrus/Русское%20шитье%20жемчугом.pdf
Katasonova, E.Ju., "Materialy k ikonografii pokrovtsov v litsevom shit'e (1)." Ubrus, 2006 (5), pp. 4-38.

https://www.academia.edu/15862366/Материалы_к_иконографии_покровцов_в_лицевом_шитье_1_
Kazarina, V.B. "Rannezemledel'cheskie kul'tovye znaki na pelenakh XVI veka." Trudy Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kul'tury., 184 (2009).

https://www.portal-slovo.ru/art/38908.php?ELEMENT_ID=38908&PAGEN_1=2
Majasova, N.A. "Gruppa pamjatnikov moskovskogo shit'ja vremeni Dionisija." Ferapontovskij sbornik 1999(5), pp. 208-222.

http://oz-gora.ru/d/513321/d/n.a.mayasova---gruppa-pamyatnikov-moskovskogo-shitya.pdf
Manushina, T.N. Khudozhestvennoe shit'jo Drevnej Rusi v sobranii zagorskogo muzeja. Moscow, 1983. n/a
Mikhajlov, K.A. Drevnerusskie kaftany 'vostochnogo' tipa (moda, proiskhozhdenie, khronologija)." Vestnik molodykh uchenykh. Serija: Istoricheskie nauki 1 (2005), pp. 56-65.

http://asgard.tgorod.ru/libri.php?cont=_caftan
Mikhajlov, K.A. "Rannye obraztsy drevnerusskogo zolotnogo shit'ja iz Chernigova i Shestovitsy." Chernihiv u seredn'ovichnij ta rann'omodernij istorii Tsentral'no-Skhidnoj Evropi, 2007, p. 138

https://swordmaster.org/2013/02/27/rannie-obrazcy-drevnerusskogo-zolotnogo-shitya-iz-chernigova-i-shestovicy.html
Orlov, R.S. "Davn'orus'ka vyshyvka XII st." Arkheologija, 1973(12), pp. 41-49.

http://shron1.chtyvo.org.ua/Orlov_RS/Davnoruska_vyshyvka_XII_st.pdf
Putsko, V. "Drevnie poruchi iz Khutynskogo muzeja." Chelo, 1996 (2), pp. 11-14.

http://copy-www.novsu.ac.ru/chelo/9/puzko/puzko.htm
Stepanova, Ju.B. Kostjum drevnerusskogo cheloveka: rekonstruktsija po dannym arkheologii, pis'mennykh i izobrazitel'nykh istochnikov. Tver', 2014. http://rodnoverie.org/attachments/article/415/Stepanova_Kostyum_drevnerusskogo_cheloveka.pdf
Sterligova, I.A. "Drevnerusskie ukrashennye ikony XII-XIII vekov: Opyt rekonstruktsii." Vizantijskij vremmenik, 1999(58/83), pp. 178-185. http://vremennik.biz/sites/all/files/58_17_Стерлигова%20И.А._Древнерусские%20украшенные%20иконы%20XII—XIII%20веков.pdf
article link

No comments:

Post a Comment